Bilance , evidence, tabulky za hospodářský rok 2022/2023/2024

Tak jako každý rok, přes proklamace úředníků, přibyly pro naše členy další povinnosti - VÝPOČTY BILANCÍ, EVIDENCE a TABULKY. Přináším proto přehled novinek :

1. Hospodaření s organickou hmotou na orné půdě :- vede farma, která hospodaří na kulturách R,U,G na více než 30 ha + zažádala o EKOPLATBU v rámci přímých plateb- povinnost vyplnit tabulku je do 31.12.2023- tabulka se jen ukládá a nikam neposílá 

2. Výpočet bilance dusíku- vede farma, která hospodaří na více jak 30 ha zemědělské půdy a má alespoň jeden blok v ZOD- povinnost vyplnit tabulku je do 30.9.2023- tabulka se jen ukládá a nikam neposílá 

3. Prokazování produkce v ekologickém zemědělství- vede ekologická farma, která hospodaří na orné půdě- povinnost vyplnit tabulku je do 31.1.2024 - forma tabulky se teprve dojednává- tabulka se odesílá na ÚKZUZ prostřednictvím Portálu farmáře (platí pro farmu větší než 20 ha)

4.Evidence o hnojivech- vede každá farma- povinnost vyplňovat tabulku je do 30 dní od aplikace hnojiva- vést elektronickou formou musí až od roku 2024 farma větší než 200 ha z.p.- tabulka se odesílá na ÚKZUZ prostřednictvím Portálu farmáře do 28.2.2025 

Všechny požadované tabulky může vyplnit správce RC pro členy ZDARMA...........

15.3.2023

Výroční členská schůze RC Šumava

15.3.2023 proběhla na Ekofarmě Svinná Výroční schůze RC Šumava. Členové vyslechli informace o chodu, hospodaření a plánech RC do budoucnosti. Součástí schůze byly dva semináře - o nové společné politice EU a dotacích pro rok 2023 a o dotačních titulech a podmínkách hospodaření na TTP v oblasti horských a podhorských oblastech.

24.11.2022

Pravidla dotací pro rok 2023 a další schválena

Vláda ČR a Evropská komise schválily znění základního dokumentu upravujícího dotační tituly pro příští programovací období. Znění dokumentu Strategický plán SZP naleznete zde :

SP_SZP_verze_1._3_schvaleno_EK.pdf 

RC Šumava společně s RC Severozápadní Čechy zorganizuje na začátku roku 2023 cyklus seminářů k této problematice. O termínech  a místech školení se členové RC dozvědí prostřednictví Zpravodoajů RC Šumava, které jim chodí mailem.

 

1.5.2022

Výroční členská schůze RC Šumava

termín  : 31.5.2022 od 10.00 hod

místo : Penzion Leonard, Chudenín 21, Nýrsko

program : 

- hodnocení činnosti v roce 2021

- hospodaření v roce 2021

- plán práce na rok 2022

- plán hospodaření v roce 202210.1.2022

Dotace v rámci Společné zemědělské politiky v letech 2023 -2027

Nová SZP se ještě stále tvoří a připravuje. Svaz PRO-BIO je členem pracovních skupin, které dotační tituly připravují v rámci České republiky....

Návrh nového Strategického plánu SZP pro ČR najdete zde :

SP_SZP____verze_do_MPR_a_EK_cistopis.pdf (eagri.cz) 

V tomto dokumentu, který je také ještě předmětem diskusí lze nalézt základní schema dotací pro příští programové období.

příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV