Bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022

POZOR ! Tak jako v loňské roce musí i letos farma, která : hospodaří na víc jak 30 ha a zároveň leži ve zranitelné oblasti dusíkem (ZOD), vypracovat TABULKU BILANCE DUSÍKU. Jedná se o excelovskou tabulku, která vychází z tabulek, které jsme do Portálu farmáře zadávali k 31.1.2023. Tabulka se nikam neposílá, ale uchovává se pro potřeby případné kontroly na farmě. Účelem je zabránit přehnojování pozemků dusíkem pocházejícícím z organických a průmyslových hnojiv. Členové RC mají možnost se obrátit na správce RC - společně zjistí, zda pozemky farmy leží v ZOD a pokud ano, správce RC ji tabulku bezplatně vypracuje. 

15.3.2023

Výroční členská schůze RC Šumava

15.3.2023 proběhla na Ekofarmě Svinná Výroční schůze RC Šumava. Členové vyslechli informace o chodu, hospodaření a plánech RC do budoucnosti. Součástí schůze byly dva semináře - o nové společné politice EU a dotacích pro rok 2023 a o dotačních titulech a podmínkách hospodaření na TTP v oblasti horských a podhorských oblastech.

24.11.2022

Pravidla dotací pro rok 2023 a další schválena

Vláda ČR a Evropská komise schválily znění základního dokumentu upravujícího dotační tituly pro příští programovací období. Znění dokumentu Strategický plán SZP naleznete zde :

SP_SZP_verze_1._3_schvaleno_EK.pdf 

RC Šumava společně s RC Severozápadní Čechy zorganizuje na začátku roku 2023 cyklus seminářů k této problematice. O termínech  a místech školení se členové RC dozvědí prostřednictví Zpravodoajů RC Šumava, které jim chodí mailem.

 

1.5.2022

Výroční členská schůze RC Šumava

termín  : 31.5.2022 od 10.00 hod

místo : Penzion Leonard, Chudenín 21, Nýrsko

program : 

- hodnocení činnosti v roce 2021

- hospodaření v roce 2021

- plán práce na rok 2022

- plán hospodaření v roce 202210.1.2022

Dotace v rámci Společné zemědělské politiky v letech 2023 -2027

Nová SZP se ještě stále tvoří a připravuje. Svaz PRO-BIO je členem pracovních skupin, které dotační tituly připravují v rámci České republiky....

Návrh nového Strategického plánu SZP pro ČR najdete zde :

SP_SZP____verze_do_MPR_a_EK_cistopis.pdf (eagri.cz) 

V tomto dokumentu, který je také ještě předmětem diskusí lze nalézt základní schema dotací pro příští programové období.

příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV