Co je nového ?

24.11.2022

Pravidla dotací pro rok 2023 a další schválena

Vláda ČR a Evropská komise schválily znění základního dokumentu upravujícího dotační tituly pro příští programovací období. Znění dokumentu Strategický plán SZP naleznete zde :

SP_SZP_verze_1._3_schvaleno_EK.pdf 

RC Šumava společně s RC Severozápadní Čechy zorganizuje na začátku roku 2023 cyklus seminářů k této problematice. O termínech  a místech školení se členové RC dozvědí prostřednictví Zpravodoajů RC Šumava, které jim chodí mailem.

 

1.5.2022

Výroční členská schůze RC Šumava

termín  : 31.5.2022 od 10.00 hod

místo : Penzion Leonard, Chudenín 21, Nýrsko

program : 

- hodnocení činnosti v roce 2021

- hospodaření v roce 2021

- plán práce na rok 2022

- plán hospodaření v roce 202210.1.2022

Dotace v rámci Společné zemědělské politiky v letech 2023 -2027

Nová SZP se ještě stále tvoří a připravuje. Svaz PRO-BIO je členem pracovních skupin, které dotační tituly připravují v rámci České republiky....

Návrh nového Strategického plánu SZP pro ČR najdete zde :

SP_SZP____verze_do_MPR_a_EK_cistopis.pdf (eagri.cz) 

V tomto dokumentu, který je také ještě předmětem diskusí lze nalézt základní schema dotací pro příští programové období.


6.1.2022

Sazby přímých plateb pro rok 2021

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %.

- Sazba na SAPS v roce 2021 bude 3 331,68 Kč/ha a sazba platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) je stanovena ve výši 1 833,32 Kč/ha.

- Sazba platby pro mladé zemědělce tak pro letošní rok je 1 665,84 Kč/ha.

- Sazby pro jednotlivé platby VCS, jejichž prostřednictvím bude letos vyplaceno na citlivé komodit více než tři miliardy korun jsou zde :

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministr-zemedelstvi-schvalil-sazby.html


příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV
příklad úspěšné realizace z PRV