Legislativa EZ

Hospodaření v režimu ekologického zemědělství upravuje evropská legislativa a český zákon včetně jeho prováděcí vyhlášky.

Znění platné legislativy najdete na internetových stránkách kontrolních organizací, např. zde :

2018-Pravni_predpisy_ekologickeho_zemedelstvi.pdf (kez.cz)