Legislativa EZ

Hospodaření v režimu ekologického zemědělství upravuje evropská legislativa a český zákon včetně jeho prováděcí vyhlášky.

Znění platné legislativy najdete na internetových stránkách kontrolních organizací, např. zde :

Platná legislativa | www.kez.cz