Metodiky k dotacím bez hledání

MZe ČR každoročně publikuje Metodiky k jednotlivým skupinám dotací :

- Kontroly podmíněnosti (DZES a PPH) odkaz :

Metodická příručka pro podmíněnosti 11.4.2024 (eagri.cz) 

- SAPS - PP odkaz : 

metodicka-prirucka-k-podminkam-poskytovani-primych-plateb-v-ceske-republice-v-roce-2024 (eagri.cz) 

- AEKO - odkaz :

metodika-aeko-2024-pracovni-verze (eagri.cz)

- EZ - odkaz :

metodiky-ez-2024 (eagri.cz)

- ANC - odkaz :

metodika-anc-2024 (eagri.cz)

- NATURA - odkaz :

metodiky-natura-2000-rok-2024 (eagri.cz)

- DŽPZ - odkaz :

metodika-dzpz-2024 (eagri.cz)Dokumenty pro členy PRO-BIO RC Šumava


Pro potřeby členů PRO-BIO RC Šumava jsou v tištěné nebo počítačové formě k dispozici tyto dokumenty :


- Pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečné nákazy zvířat

- Povolení k odběru vod - např. pro napájení zvířat

- Povolení zřízení polního složiště

a také :

- karty honů (bloků)
- skladové karty krmiv
- tabulky spotřeby krmiv
- tabulky pro vedení evidence hnojení
- provozní deník výsledků kontrol míst s nebezpečnými   látkami
- tabulka období zákazu používání dusíkatých hnojných látek
- vnitřní směrnice vedoucího k pracovním postupům při chovu zvířat
- audit farmy na Cross-compliance
- audit farmy pro BOZP (základní informace)
- audit farmy na organizaci práce na pracovištích s chovem zvířat
- zásady skladování organických hnojiv na polních skládkách


Materiály se postupně doplňují a jsou k dispozici u správce Regionálního centra.