Metodiky k dotacím bez hledání

MZe ČR každoročně publikuje Metodiky k jednotlivým skupinám dotací :

- Kontroly podmíněnosti (DZES a PPH) odkaz :

https://eagri.cz/public/web/file/723189/Metodicka_prirucka_pro_podminenost_2023_WEB_21._4._2023.pdf

- SAPS - PP odkaz : 

Metodicka_prirucka_PP_2023__.pdf (eagri.cz) 

- AEKO - odkaz :

80_AEKO Metodka.indd (eagri.cz) 

- EZ - odkaz :

81_EZ 2023_Metodka.indd (eagri.cz) 

- ANC - odkaz :

61_ANC 2023_Metodka.indd (eagri.cz) 

- NATURA - odkaz :

62_Natura N2K 2023_Metodka.indd (eagri.cz) 

- DŽPZ - odkaz :

70_DZPZ_2023_Zivotni podminky_metodika.indd (eagri.cz) 


….tyto metodiky slouží k výkladu legislativy platné pro daný rok


Dokumenty pro členy PRO-BIO RC Šumava


Pro potřeby členů PRO-BIO RC Šumava jsou v tištěné nebo počítačové formě k dispozici tyto dokumenty :


- Pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečné nákazy zvířat

- Povolení k odběru vod - např. pro napájení zvířat

- Povolení zřízení polního složiště

a také :

- karty honů (bloků)
- skladové karty krmiv
- tabulky spotřeby krmiv
- tabulky pro vedení evidence hnojení
- provozní deník výsledků kontrol míst s nebezpečnými látkami
- tabulka období zákazu používání dusíkatých hnojných látek
- vnitřní směrnice vedoucího k pracovním postupům při chovu zvířat
- audit farmy na Cross-compliance
- audit farmy pro BOZP (základní informace)
- audit farmy na organizaci práce na pracovištích s chovem zvířat
- zásady skladování organických hnojiv na polních skládkách


Materiály se postupně doplňují a jsou k dispozici u správce Regionálního centra.