Dokumenty pro členy PRO-BIO RC Šumava


Pro potřeby členů PRO-BIO RC Šumava jsou v tištěné nebo počítačové formě k dispozici tyto dokumenty :


- Pohotovostní plán pro případ vzniku nebezpečné nákazy zvířat

- Povolení k odběru vod - např. pro napájení zvířat

- Povolení zřízení polního složiště

a také :

- karty honů (bloků)
- skladové karty krmiv
- tabulky spotřeby krmiv
- tabulky pro vedení evidence hnojení
- provozní deník výsledků kontrol míst s nebezpečnými látkami
- tabulka období zákazu používání dusíkatých hnojných látek
- vnitřní směrnice vedoucího k pracovním postupům při chovu zvířat
- audit farmy na Cross-compliance
- audit farmy pro BOZP (základní informace)
- audit farmy na organizaci práce na pracovištích s chovem zvířat
- zásady skladování organických hnojiv na polních skládkách


Materiály se postupně doplňují a jsou k dispozici u správce Regionálního centra.