PRO-BIO RC Šumava

                                                    ...hospodaříme v souladu s přírodou....                                     

Informace o Regionálním centru PRO-BIO Šumava

RC Šumava je jedním s regionálních center Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, který působí v celé České republice.

Cílem práce Regionálního centra je pomáhat členům v oblasti zemědělské legislativy a s odbornými otázkami, které se týkají zemědělské prvovýroby a zpracování produkce.

Členové mají k dispozici poradenské zázemí, které využívají při přípravě na kontroly, které každoročně na farmy chodí. Poradci RC v případně zájmu jsou při kontrole přítomni a pomáhají také zjištěné nedostatky odstranit.